Zons ondergang.

Hengelo GLD Wandelen met de hond op het zand. 7,7 KM

Start: Hengelo GLD Kruispunt Jachtweg / Venneweg.
De route is niet met borden aangegeven, en loopt geheel over zandwegen.
Je mag de hond los laten lopen op de brede openbare zandwegen in het bos.

Ga je via kleine bospaden het bos in, dan moet de hond aangelijnd zijn.

De blauwe route is 7,7 KM maar je kunt het afsnijden door de groene weg te volgen dan is het 4,7 KM.


Klik rechts boven op " print Route " om deze kaart en tekst uit te printen

Print deze kaart uit

Verorderig loslopende honden

Artikel 2.4.17 Loslopende honden

1.
Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
b. buiten de bebouwde kom zonder dat deze hond onder controle is; c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinder- speelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
2.
Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.
3.
Het verbod geldt niet voor zover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Wil je meer over weten over regelgeving klik dan op de link hier onder.
  • Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Bronckhorst 2016.

  • Even een tip als je iets over honden wil vinden.
    Hou de toets "CTRL" links onder op je toetsenbord ingedrukt en druk dan op de leter F.
    Dan verschijnt een tekstvak en type dan "hond" in, zie voorbeeld hier onder.